top of page
< Back

Simon Liljenbäck

Leg. Psykolog

Simon är legitimerad psykolog utbildad vid Göteborgs Universitet med erfarenhet från behandling inom såväl barn- som vuxenpsykiatrin samt i privat regi. Intresset för att arbeta med par växte över tid i takt med insikten om att upplevd nöjdhet i nära relationer tycks spela en otroligt viktig roll för den enskilda personens psykiska hälsa. Att vidareutbilda sig i IBCT har tillåtit Simon att sammanföra sina kunskaper om psykoterapi och familjeperspektivet från tidigare arbetsområden.


Förutom psykologexamen har Simon en kandidatexamen i filosofi och ser det som en bra kunskapsbank att hämta liknelser och koncept från, för att berika sina terapier.

0768-548817

Simon Liljenbäck
bottom of page